Workshop: ROT – læring om grønn næring

22. oktober ble det arrangerte en workshop for næringsaktører, utdanningsinstitusjoner og ander interessert, der målet var å forankre ROT-konseptet bedre og gjennomføre en idemyldring på hvordan utstillingene på ROT-arrangementet kan utformes. Les mer på Bondelaget.no