ROT er en møteplass hvor du blir kjent med matprodusenter, skogbrukere, lokalmatnæring, forskning, bedrifter og utdanningsinstitusjoner i grønn sektor.

Her vil du møte representanter fra verdikjedene knyttet til jordbruk, husdyrproduksjon og skognæring, og bli bedre kjent med fagområder og utvikling knyttet til:

 • Dyr, dyrehold, husdyrproduksjon og dyrevelferd
 • Norske naturressurser og råvarer
 • Plantekunnskap, anvendt biologi, økologi og naturmangfold
 • Klima og miljø
 • Skog og skogbruk
 • Teknologi, maskiner, roboter og redskaper
 • Matproduksjon og foredling
 • Bygdeutvikling, naturbruk, reiseliv og opplevelsesnæringer
 • Grønne utdanninger på videregående skole og universitet
 • Forskning - prosjekt og institutter
 • Jobbmuligheter og karrierer
 • Grønn næring sin rolle innen bioteknologi og sirkulærøkonomi

Gjennom aktiviteter, opplevelser, lek, læring og underholdning skal ROT gi inspirasjon og kunnskap til barn, ungdom, skoleansatte og forbrukere om grønn utdanning og ei framtidsrettet næring!

Grønn sektor har stort behov for kompetanse og arbeidskraft i framtida.

Her finnes noe for alle med grønne interesser - vi garanterer en vei inn til meningsfulle og mulighetsrike karrierer!

ROT tilbyr læring om grønn næring - et opplevelsesrikt møtested i kontaktpunktet mellom interesser, kunnskap og muligheter!