ROT - Læring om grønn næring

Vi legger til rette for
framtidas
grønne helter!

ROT er et grønt kunnskapskonsept for ungdommer og ansatte i ungdomsskolen!

ROT tilbyr læring om grønn næring – et opplevelsesrikt møtested i kontaktpunktet mellom interesse, kunnskap og muligheter!

samarbeidsprosjekt

Arrangører og partnere

ROT – læring om grønn næring er et samarbeidsprosjekt mellom Mære Landbruksskole, Trøndelag Bondelag v/ Rekrutteringsprosjektet og Steinkjer/Inderøy/Snåsa kommuner v/ ØVLI-prosjektet (Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen).

ROT har finansiell støtte fra Trøndelags Fylkeskommune, SpareBank1 og Trøndelag Melkesentral Stiftelse.