Våre ROT-skudd er påkoblede arrangement som er relevant for grønn utdannings- og næringsaktivitet innen landbruk, skogbruk, matproduksjon, dyrehold, organisasjonsarbeid, og mer.

Her legger vi ut informasjon etter hvert som ROT-skuddene blir planlagt.